Indoor Environment in Hospital Wards: A Study in a Swedish Hospital
Paper i proceeding, 2004

thermal comfort

patient

humididty

measurement

air velocity

questionnaire

hospital

temperature

indoor climate

staff

Författare

Jennie Skoog

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Lennart Jagemar

Niklas Fransson

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

ASHRAE IAQ 2004 - Critical Operations: Supporting the Healing Environment through IAQ Performance Standards

Vol. 1

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06