Suggested facade cases for study of sound insulation considering wall, window and air intake
Rapport, 2014

Författare

Jens Forssén

Vibroakustik

Styrkeområden

Transport

Building Futures

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07