Suggested facade cases for study of sound insulation considering wall, window and air intake
Rapport, 2014

Författare

Jens Forssén

Vibroakustik

Styrkeområden

Transport

Building Futures

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik