Suggested facade cases for study of sound insulation considering wall, window and air intake
Rapport, 2014

Författare

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21