Recent progress in numerical simulations for train aerodynamics
Paper i proceeding, 2013

flow control

Partially-Averaged Navier Stokes

PANS

LES

train aerodynamics

Författare

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Jan Östh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

International Workshop on Railway Aerodynamics, Birmingham, April 8th-10th, 2013

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07