Introduction
Kapitel i bok, 2013

Författare

U. Cubasch

D. Wuebbles

Deliang Chen

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Göteborgs universitet

M. C. Facchini

D. Frame

N. Mahowald

J.-G. Winther

Climate Change 2013: The Physical Science Basis

119-158
978-1-107-66182-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

ISBN

978-1-107-66182-0

Mer information

Skapat

2017-10-07