Fundamental deactivation mechanisms of Fe-BEA as NH3-SCR catalyst for NOx reduction in oxygen excess
Paper i proceeding, 2013

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Norwegian Symposium on Catalysis, 2-3 December, Trondheim, Norge.

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07