Characterization and activity study of Fe BEA after Hydrothermal treatment
Paper i proceeding, 2011

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Energirelaterad Fordonsforskning, 2-3 November, Örebro, Sverige.

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07