Deactivation mechanisms of Fe-BEA as NH3-SCR catalyst - Experimental studies and kinetic modeling
Paper i proceeding, 2013

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Jonas Jansson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Energirelaterad Fordonsforskning, 10-11 April, Örebro, Sverige.

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07