Hydrothermal stability of iron-exchanged zeolite BEA as SCR-catalyst – Experimental and Modeling study
Poster (konferens), 2013

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Frontiers of silica research, Chalmers, 25-26 Mars,Göteborg, Sverige

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08