Hydrothermal stability of iron-exchanged zeolite BEA as SCR-catalyst – Experimental and Modeling study
Poster (konferens), 2013

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Frontiers of silica research, Chalmers, 25-26 Mars,Göteborg, Sverige

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08