Fibre suspension rheology: effect of concentration, aspect ratio and fibre size
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Mina Djalili-Moghaddam

Chalmers, Tillämpad mekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Rheologica Acta

Vol. 45 315-320

Ämneskategorier

Materialteknik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06