Safety semantics: A study on the effect of product expression on user safety behaviour
Paper i proceeding, 2006

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Li A B E Wikström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Bust, P.D. (ed), Contemporary Ergonomics 2006

169-173
9780415398183 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

ISBN

9780415398183

Mer information

Skapat

2017-10-08