Structure-activity relationship for HC-SCR over Ag/Al2O3 with cyclic and aromatic reductants
Paper i proceeding, 2013

Författare

Hannes Kannisto

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Kalle Arve

Torben Pingel

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Eva Olsson Group

Anders Hellman

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Kari Eränen

Eva Olsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Eva Olsson Group

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Dmitry Yu Murzin

Presented at the 23st North American Catalysis Society Meeting (23th NAM), Louisville, Kentucky, USA, June 2-7, 2013.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Materialkemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05