Structure-activity relationship for HC-SCR over Ag/Al2O3 with cyclic and aromatic reductants
Paper i proceeding, 2013

Författare

Hannes Kannisto

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kalle Arve

Torben Nilsson Pingel

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Eva Olsson Group

Anders Hellman

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kari Eränen

Eva Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Eva Olsson Group

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Dmitry Yu Murzin

Presented at the 23st North American Catalysis Society Meeting (23th NAM), Louisville, Kentucky, USA, June 2-7, 2013.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Materialkemi