On the effect of hydrogen addition on lean NOx reduction with methanol over Ag-Al2O3
Paper i proceeding, 2013

Författare

Marika Männikkö

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Presented at the 23st North American Catalysis Society Meeting (23th NAM), Louisville, Kentucky, USA, June 2-7, 2013.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-10-08