The influence of silver loading and trace-amount platinum-doping on lean NOx reduction by HC-SCR over Ag-Al2O3
Paper i proceeding, 2013

Författare

Fredrik Gunnarsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Hannes Kannisto

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented at the 23st North American Catalysis Society Meeting (23th NAM), Louisville, Kentucky, USA, June 2-7, 2013.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-10-08