Combined transport proceedings of a TEMPUS-seminar
Rapport, 1994

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

992-055585-1

Meddelande - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för transportteknik: 80

Mer information

Skapat

2017-10-06