Management and neoliberalism: Connecting policies and practices
Bok, 2014

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9780415737241

Mer information

Skapat

2017-10-10