Organisation og Organisering
Övrigt, 2014

Författare

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Thomas Kalling

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

8750043811

Mer information

Skapat

2017-10-10