Neoliberalism, the free market, and the decline of managerial capitalism
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

The European Financial Review

Ämneskategorier

Företagsekonomi