Anpassning av materialplaneringsstrategin till in- och utfasningssituationen
Övrigt konferensbidrag, 2004

supply

logistics

transport

production

Sweden

optimization methods

Författare

Carl Wänström

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Patrik Jonsson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Produktionslogistik 2004 : effektiva flöden från leverantörer till kunder : artiklar från PLANs forsknings- och tillämpningskonferens i Lund den 19-20 augusti 2004, ed. by Andreas Norrman

27-38
91-973865-5-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-973865-5-3

Mer information

Skapat

2017-10-07