Direct numerical simulations of near-surface turbulence - an evaluation of methods for estimating air-water gas exchange
Poster (konferens), 2014

Författare

Sam Fredriksson

Göteborgs universitet

Lars Arneborg

Göteborgs universitet

Håkan Nilsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Qi Zhang

Robert Handler

Ocean Science Meeting 2014

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Geofysik

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Mer information

Skapat

2017-10-07