Ergonomics and productivity consequences in adopting a line-based production system
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

W. P. Neumann

J Winkel

R. Magneberg

S. E. Mathiassen

M. Forsman

M. Chaikumarn

G. Palmerud

Per Medbo

Institutionen för transportteknik

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Proceedings of the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and The 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea /Japan Ergonomics Society, Seoul, Korea, August 24 - 29, 2003


89-9083800-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

89-9083800-2

Mer information

Skapat

2017-10-06