Engineering Change in the Supply Chain
Rapport, 2002

Materials Planning

Supply Chain

Engineering Change

Författare

Carl Wänström

Institutionen för transportteknik

Mats Johansson

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Meddelande - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för transportteknik: 115

Mer information

Skapat

2017-10-06