NOFOMA 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Mats Johansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

International Journal of Physical Distribution and Logistics Management

0960-0035 (ISSN)

Vol. 44 4

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-08