Traffic safety of Heavy Goods Vehicles and implications for High Capacity Transport vehicles
Poster (konferens), 2014

Författare

Jesper Sandin

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

András Bálint

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Sogol Kharrazi

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Transport Research Arena 2014, Paris

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07