Traffic safety of Heavy Goods Vehicles and implications for High Capacity Transport vehicles
Poster (konferens), 2014

Författare

Jesper Sandin

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

András Bálint

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Sogol Kharrazi

Chalmers, SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Transport Research Arena 2014, Paris

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Sannolikhetsteori och statistik