Investigation of a Separated Nozzle Flow with Transonic Resonance Using Dynamic Mode Decomposition
Rapport, 2014

Dynamic Mode Decomposition

Resonance

Flow Separation

Transonic Resonance

axisymmetric convergent-divergent nozzle

Computational Fluid Dynamics

Författare

Ragnar Larusson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Niklas Andersson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Jan Östlund

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik)

Mer information

Skapat

2017-10-07