Eco-driving in a public transport context. Experiences from a field trial
Paper i proceeding, 2014

Författare

Helena Strömberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Proc Transport Arena 2014, Transport Solutions: From Research to Deployment - Innovate Mobility, Mobilise Innovation!, Paris 14-17 April, 2014

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Tillämpad psykologi

Mer information

Skapat

2017-10-08