Thermoelectric properties of quaternary (Bi,Sb)2(Te,Se)3 compound
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

P. F. Lu

Yiluan Li

Chengjie Wu

Z. Y. Yu

H. W. Cao

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Journal of Alloys and Compounds

0925-8388 (ISSN)

Vol. 584 13-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07