Fibre-spinning poly(ethylene glycol) with nanofibrillar cellulose reinforcement
Poster (konferens), 2014

Författare

Tobias Moberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Nordic Polymer Days 2014

114-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Kompositmaterial och -teknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07