Melt spun electrical conductive textile fibers with high carbon particles loading
Poster (konferens), 2014

Författare

Erik Nilsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Bengt Hagström

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc Nordic Polymer Days 2014

122-123

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Mer information

Skapat

2017-10-07