Approach for Handling the Increased Complexity of European Intermodal Freight Flows
Paper i proceeding, 2001

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Per-Olof Arnäs

Institutionen för transportteknik

Sofia Ohnell

Institutionen för transportteknik

Proceedings of the 9th World Conference on Transport Research (WCTR) 2001, July, Seoul, Korea.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi