Approach for Handling the Increased Complexity of European Intermodal Freight Flows
Paper i proceeding, 2001

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Per-Olof Arnäs

Institutionen för transportteknik

Sofia Ohnell

Institutionen för transportteknik

Proceedings of the 9th World Conference on Transport Research (WCTR) 2001, July, Seoul, Korea.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08