Riskgrupper och skadehändelser i hem- och boendemiljöer - utsatthet och rumslighet
Övrigt konferensbidrag, 2014

Presentation av ett forskningsprojekt

rumslighet

säkerhet

skadehändelser

forskningsprojekt

riskgruppanalys

Urban safety

boendemiljöer

Riskgrupper

utsatthet

hemmiljöer

Sverige

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Björn Andersson

Göteborgs universitet

Hans Ekbrand

Göteborgs universitet

URBSEC-konferens 2014 - Urban Safety and Societal Security Research Center. 4 juni 2014, Göteborg

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan teknik

Sociologi

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06