Distribution network dynamics and the consequences for intermediaries
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Industrial Marketing Management

0019-8501 (ISSN)

Vol. 43 4 622-629

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

DOI

10.1016/j.indmarman.2014.02.005

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02