Experimental Investigation of an Optimization Approach to Microwave Tomography
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Parham Hashemzadeh

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Andreas Fhager

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Electromagnetic Biology and Medicine

Vol. 25 1 1-12

Ämneskategorier

Biofysik

Mer information

Skapat

2017-10-06