Yeast Metabolic Engineering - Methods and Protocols
Samlingsverk (redaktörskap), 2014

Redaktör

Valeria Mapelli

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Biokemi och molekylärbiologi

Mikrobiologi

Genetik

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-1-4939-0562-1

Mer information

Skapat

2017-10-07