Möjligheter och utmaningar inom CFD av fastbäddförbränning
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2014

Författare

Henrik Ström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Workshop Vedkaminen 2020

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Energiteknik

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07