Towards mechanical integrity of tissue-engineered ear cartilage
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Cell

Engineering

Biotechnology & Applied Microbiology

Cell & Tissue Engineering

Biomedical

Biology

Författare

L. Nimeskern

M. M. Pleumeekers

Hector Martinez Avila

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Eva-Maria Feldmann

S. Schwarz

N. Rotter

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

G. J. van Osch

R. Muuller

K. S. Stok

Journal of tissue engineering and regenerative medicine

1932-6254 (ISSN) 19327005 (eISSN)

Vol. 8 469-469

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Mer information

Skapat

2017-10-08