Hydrotropes - Structure and Function
Kapitel i bok, 2014

Författare

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Surfactant Science and Technology: Retrospects and Prospects

593-
9781439882955 (ISBN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

9781439882955

Mer information

Skapat

2017-10-07