Surfactants and Polymers in Aqueous Solution, 2nd ed.
Bok, 2003

Författare

Krister Holmberg

Institutionen för teknisk ytkemi

Bengt Kronberg

B. Lindman

Ämneskategorier

Kemiteknik

Kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-0-471-49883-4

Mer information

Skapat

2017-10-08