Novel Surfactants: Preparation, Applications and Biodegradation, 2nd ed.
Bok, 2003

Författare

Krister Holmberg

Institutionen för teknisk ytkemi

Ämneskategorier

Kemiteknik

Kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-0824743000

Mer information

Skapat

2017-10-08