Raman Scattering of InP1-xBix Grown by Molecular Beam Epitaxy
Paper i proceeding, 2014

Författare

W. W. Pan

K Wang

X. Y. Wu

Q Gong

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

5th International Workshop on Bismuth Containing Semiconductors

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08