Raman Spectroscopy of Epitaxial Topological Insulator Bi2Te3 on GaN
Paper i proceeding, 2014

Författare

H Xu

Y. X. Song

Q Gong

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

5th International Workshop on Bismuth Containing Semiconductors

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07