Bi2Te3 Thin Films Grown by Molecular Beam Epitaxy (Invited talk)
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Y. X. Song

The 5th International Workshop on Bi-Containing Semiconductors, Cork, Ireland, July 20-23, 2014

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08