Elastic deformation of PUR-foam insulated pipes in district heating systems considering temperature dependent material properties : FEM calculations and laboratory measurement
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Bijan Adl-Zarrabi

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

91-7197-024-X

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsfysik: 94:3

Mer information

Skapat

2017-10-07