Space use among growth companies: linking the theories
Kapitel i bok, 2004

growth firms

facilities management

Författare

Jan Bröchner

Chalmers, Institutionen för service management

Paul Dettwiler

Chalmers, Institutionen för service management

Facilities Management: Innovation and Performance, eds, K Alexander, B Atkin, J Bröchner and T Haugen. London: Spon Press

47-58
0-415-32146-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Husbyggnad

ISBN

0-415-32146-8

Mer information

Skapat

2017-10-08