Supercontinuum generation in silicon waveguides based on optical wave-breaking
Poster (konferens), 2014

We theoretically find the third order dispersion that optimizes the spectral broadening induced by optical wave-breaking. It produces supercontinuum spectra spanning beyond 2=3 of an octave in a silicon waveguide pumping at 1550 nm.

Författare

David Castello-Lurbe

Victor Torres Company

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Enrique Silvestre

Nonlinear Photonics

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07