Mikrodatorteknik
Bok, 1995

Första delen behandlar Microchips "Base-line"-kretsar och andra delen behandlar "Midrange"-kretsarna. De flesta funktioner belyses med konstruktionsexempel. Exempel och övningar är mycket hårdvarunära och boken behandlar konstruktion av mikrodatorer från grunden. Boken är avsedd för kurser i mikrodatorteknik på högskolan eller annan högre teknisk utbildning, men kan även användas som självstudiematerial eftersom de flesta exempel ges med detaljerade och verifierade lösningar av såväl hård- som mjukvaran. Tidigare erfarenhet av assemblerprogrammering är inte nödvändig men grundläggande kunskaper i digitalteknik förutsätts. Boken kan med fördel också läsas av rutinerade assemblerprogrammerare som vill veta hur prestanda hos de nya RISC-baserade PIC-controllerna står sig i konkurrensen med de mer etablerade enchipscontrollerna, t ex HC11 och 8751, som bygger på traditionell CISC-arkitektur.

seriekommunikation

RISC

mikrocontroller

alfanumerisk display

CISC

DA-omvandlare

Författare

Lars Bengtsson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Datorteknik

Programvaruteknik

Elektroteknik och elektronik

Inbäddad systemteknik

Datorsystem

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

91-634-1593-3

Mer information

Skapat

2017-10-07