Inside front cover
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Catalysis Science and Technology

2044-4753 (ISSN) 2044-4761 (eISSN)

Vol. 4 9 2688-2688

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fysik

Kemiska processer

Kemiteknik

Nanoteknik

Kemi

DOI

10.1039/C4CY90036G

Mer information

Skapat

2017-10-08