Trösklar vid införandet av nya transportsystem
Övrigt konferensbidrag, 1996

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Kenth Lumsden

Institutionen för transportteknik

VTI:s och KFB:s forskardagar : rapportsammanställning av föredrag vid forskardagarna i Linköping, 1996-01-10--11.

1400-299X (ISSN)

Vol. 18 2 29-48

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07