Cellulose composite fibre spinning using a capillary viscometer
Paper i proceeding, 2014

Författare

Tobias Moberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Transactions Nordic Rheology Society

Vol. 22 27-29

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27