Combined Transport in the Perspective of the Hauliers
Paper i proceeding, 1995

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Pan-European transport issues : proceedings of Seminar A held at the PTRC European Transport Forum, University of Warwick, England from 11-15 September 1995

37-55
0-86050-278-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

0-86050-278-3

Mer information

Skapat

2017-10-06