Product Description Using Configurable Components
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Anders Claesson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi